نرم افزار آموزش دنیای PhotoShop نشر نوآوران


نرم افزار آموزش دنیای PhotoShop نشر نوآوران


نرم افزار آموزش دنیای PhotoShop نشر نوآوران
این مجموعه آموزشی شامل سه مبحث مهم در زمینه فتوشاپ می باشد، مبحث اول، محیط برنامه فتوشاپ، استفاده از ابزارها و امکانات برنامه، و هر آنچه که لازم است در مورد فتوشاپ بدانیم می باشد که به طور کامل و همراه با تمرین عملی آموزش داده می شود. مبحث دوم، موضوع تدوین در فتوشاپ می باشد که شامل ادغام تصاویر، ویرایش حرفه ای تصاویر، ساخت پوستر سینمایی و … می باشد که همه این موارد با تمرین های عملی از شروع تا پایان و به صورت مرحله به مرحله آموزش داده می شود. مبحث سوم، موضوع فتوشاپ سه بعدی می باشد که کار در بخش سه بعدی یا تری دی فتوشاپ به طور کامل و همراه با تمرین های عملی از شروع تا پایان آموزش داده می شود.  دانلود نرم افزار آموزش دنیای PhotoShop نشر نوآوران


The post نرم افزار آموزش دنیای PhotoShop نشر نوآوران appeared first on خرید و دانلود محتوای آموزشی.