نرم افزار آموزش زبان ژاپنی Rosetta Stone


نرم افزار آموزش زبان ژاپنی Rosetta Stone


نرم افزار آموزش زبان ژاپنی Rosetta Stone


عنوان‌های کاربردی که در این مجموعه به راحتی یاد می‌گیرید:

خانواده و روابط‌های فامیلی

بیان سوالات، تبریکات و معرفی کردن خود یا غیره

ساعات روز و شب، تقویم و ماه‌ها، آب و هوا

جهت‌ها و زمان‌های گذشته و آینده

عذر خواهی و سپاس گزاری کردن

بیان احساسات، نظرات و علایق

عرضه استدلال‌های سیاسی، مذهبی و بازرگانی

آموزش در چهار مهارت: Speaking, Listeninig, Writing, Reading

آموزش حروف، اعداد، اشکال، رنگ‌ها، آدرس دهی و ساعت به صورت مجزا  دانلود نرم افزار آموزش زبان ژاپنی Rosetta Stone