ویدئو آموزش زبان انگلیسی Barney Song From the Park انتشارات نرم افزاری افرندویدئو آموزش زبان انگلیسی Barney Song From the Park انتشارات نرم افزاری افرند


مجموعه مفرح و شاد به زبان انگلیسی جهت آمادگی کودکان برای آموزش زبان انگلیسی بصورت فیلم برای کودکان 5 تا 12 سال که درآن پارک بارنی مکانی سرگرم کننده برای بازی است. با کمک این مجموعه،یک خاطرۀ آهنگین همراه با فرزندان خود می سازید. کودکان در این مجموعه شاهد بازی هایی هستند که می توانند به تنهایی یا همراه با دوستان یا خانواده هایشان در پارک یا خانه انجام دهند.آنها به طور غیر مستقیم و از طریق بازی،مفاهیم آموزشی را فرا می گیرند.   دانلود ویدئو آموزش زبان انگلیسی Barney Song From the Park انتشارات نرم افزاری افرند


The post ویدئو آموزش زبان انگلیسی Barney Song From the Park انتشارات نرم افزاری افرند appeared first on خرید و دانلود محتوای آموزشی.