کتاب آموزش الکترونیک پکیج ترکیبی کنکور تجربیکتاب آموزش الکترونیک پکیج ترکیبی کنکور تجربی
پکیج برنامه ی 6ماهه که به شما ارایه می شود حاصل کار کار گروهی و تلاش مشاورین دکتری می باشد تا شما داوطلبین سخت کوش و منظم درفرصت باقی مانده بتوانید شروعی دوباره و یا مرور و جمع بندی صحیح و مرتب داشته باشید. در این پکیج ابتدا توضیح کلی در مورد نحوه ی برنامه ریزی و مطالب درسی توضیحات کامل و جامعی و روش های چگونه خواندن هر درس توضیح داده شده و در مورد شیوه های مطالعاتی دروس عمومی و اختصاصی به طور کامل و بهترین منابع درسی برای مطالعه برای کسب یک رتبه ی درخشان معرفی شده است. با تهیه پکیج برنامه ریزی 6 ماهه که شامل برنامه ریزی در 24 هفته است تمامی مطالب دروس کنکور را به صورت حرفهای و منظم 3 الی 4 بار میتوانید دوره کنید و در انتها با بانک تستی که شامل 17000 تست طبقه بندی و سطح بندی شده است در اختیارتان قرار میدهیم میتوانید به جمع بندی کامل و موشکافانه و تسلط کامل در دروس برسید.  دانلود کتاب آموزش الکترونیک پکیج ترکیبی کنکور تجربی


The post کتاب آموزش الکترونیک پکیج ترکیبی کنکور تجربی appeared first on خرید و دانلود محتوای آموزشی.