کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف


کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف


کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف


در این کتاب 150 پرسش آزمون اسپیکینگ (مصاحبه شفاهی) آیلتس و 4 زیرمجموعه آنها تمرین می شود، که جمع موضوعهای کار شده را به نزدیگ 750 موضوع می رساند. بنابراین با یادگیری این کتاب فرد باید بتواند در باره 750 موضوع به انگلیسی صحبت کند. برای همه این 750 موضوع پاسخ زبان گفتاری و محاوره ای داده شده است، و واژگان و اصطلاحات سخت با ستاره مشخص شده، و معنی آنها به پارسی در ته کتاب آمده است. سی دی همراه کتاب تلفظ کل متون را دارد. این کتاب در 2 بخش نوشته شده. بخش 1 در باره پرسشهای کلیشه ای آغازین آزمون مصاحبه آیلتس است که نمره ندارد، و صرفاً جهت آماده سازی فرد پرسیده می شود، مانند نام و نام خانوادگی و سن و شغل و … بخش 2 پرسشهای اصلی آزمون مصاحبه آیلتس است، که همانگونه که گفته شد نزدیک به 750 نمونه از آن تمرین می شود. کسانی که ترجمه کل متون و نه فقط واژه های سخت را می خواهند، می توانند ترجمه این کتاب را نیز فراهم کنند.  دانلود کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف


The post کتاب پاسخهای گفتاری آیلتس اثر دکتر مسعود راعی شریف appeared first on خرید و دانلود محتوای آموزشی.